Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Apr 3, 2021

Hij noemt zichzelf Bart De Memer en werd op zeer korte tijd de succesvolste meme/artist van het land. Met hilarische en goedgevonden visuele humor fileert hij genadeloos onze maatschappij. Samen met zijn partner in crime wordt er vandaag voor een keertje anoniem gebleven, maar dat maakt het er niet minder fijn om. Niet alleen een gesprek over humor, integratie en samenleven maar uiteraard ook meer dan genoeg complete nonsens.