Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Sep 11, 2022

Al 20 jaar lang is An Lemmens één van de grootste TV-gezichten van ons land. Van het prille begin bij muziekzender TMF tot de grote programma's bij VTM, ze deed én doet het nog steeds allemaal. Tel daarbij nog een groot hart voor dieren en een hoop verrassende interesses en dan weet je dat we vandaag goed zitten voor 2,5u goeie verhalen en inzichten. Goudeerlijk en met veel humor = topgast!