Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Jan 29, 2023

Afgelopen weekend waren het de allereerste Kastaars en WTTAA was erbij. Helaas geen prijs mee naar huis genomen, maar wel genoeg stof voor een ganse aflevering gewijd aan deze nieuwe Media Prijzen en wie anders dan legend én vriend Xander De Rycke om ook even binnen te springen! Enjoy!