Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Feb 11, 2024

Humor komt de laatste jaren in vele vormen en onze gasten van vandaag zijn daarvan een geweldig voorbeeld. Ze hebben niet alleen elkaar gevonden door een gemeenschappelijke vorm van absurde humor, maar ze hebben vooral ook ontelbaren mensen doen lachen. Zeddis kalm en Ik wil naar huis zijn slechts enkele voorbeelden van Karen Francois' textielhumor en haar wederhelft Kamiel De Bruyne mag zich buiten bedenker van programma's als Sorry voor Alles en Wie zoekt die Wint ook de trotse bezieler noemen van zijn rare reizen filmpjes en nutteloze borden wandeltours. Heerlijke mensen, dus ook een heerlijke aflevering.