Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Jun 16, 2019

Wat is privacy precies en hoe privé zijn onze privélevens nog? Zijn regeringsvoorstellen zoals het invoeren van de vingerafdrukken op onze identiteitskaarten een inbreuk op onze vrijheden of zijn ze noodzakelijk voor een veiligere maatschappij? Onze gast van vandaag zijn standpunt hieromtrent is glashelder. Jurist en privacy specialist Matthias Dobbelaere-Welvaert vertelt er alles over maar ook over de gevaarlijke kanten van sociale media, de vrijheid van het internet, drones, gezichtsherkenning op wapens etc.
Kortom, niet de makkelijkste onderwerpen, maar zoals Matthias zelf zegt: Je mag het met me eens of oneens zijn dat de regeringen onze privacy willen schenden, zolang je maar niet de andere kant opkijkt. Boeiende materie dus door een boeiende gast.