Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Mar 31, 2019

Het liefhebben van de waarheid; Zo omschrijft filosoof en gast van vandaag Maarten Boudry zijn stiel en vakgebied Filosofie. 
Hij komt bij ons zijn nieuwe boek "Waarom de Wereld niet naar de Knoppen gaat" voorstellen dat sinds vorige week in de handel ligt. Maarten schuwt zelden de controverse en doet dat vandaag ook niet. Ongelijkheid, de Islamisering en het Klimaatdebat; Het passeert allemaal in deze bijna 3u durende 54ste episode van de #WTTAA