Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Jan 3, 2021

Goeie vriend Michael Van Peel doet al een tijdje geen eindejaarsconferences meer, maar dat belette hem niet om zich vorige week volledig te storten op het Kerst Essay van De Standaard dat hem dit jaar vroeg om die prestigieuze taak op zich te nemen. Het werd een geweldige reeks met als thema de verschillende generaties in onze maatschappij. Hoe hard verschillen we allemaal van mekaar of valt het allemaal nog wel mee. Een boeiende gast zorgt vaak voor een boeiende episode en dat is nu niet anders.
Beluister zijn 5delig essay via de podcasts van De Standaard