Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Sep 26, 2021

Vandaag wetenschapsillustrator en Nerdland Podcast member Stephanie Dehennin over kansen in het leven, de liefde voor wetenschap en haar nieuwe boek IK HEB EEN VRAAG II dat ze samen maakte met Bart Coenen.