Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Mar 12, 2023

Na weken van stemproblemen is Alex stilaan terug de oude en daarom meer dan bij dat we onze mini comeback kunnen vieren met The One & Lonely Gunter Lamoot. Zijn eerste comedy show in 8 jaar is reden genoeg voor een heerlijk weerzien met deze ancien uit de Vlaamse comedy. Van de voordelen van opgroeien in een hotel tot zijn gesmaakte passages in het nieuwe seizoen van  De Ideale Wereld. Het gaat goed met Gunter en spoiler alert: hij kwam niet met lege handen in deze 247ste WTTAA.