Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Dec 20, 2019

We leven meer en meer in een digitale maatschappij zonder ons af te vragen of iedereen wel mee is.  Is digitale ongeletterdheid een probleem? Sluiten we sommige mensen niet uit?  of omgekeerd, zijn sommige jongeren niet te vertrouwd met het internet en kennen ze de gevaren niet genoeg? Hoe goed gaat het trouwens nog met het internet? Is het kapot en moeten we het terugwinnen? Hebben we nog vat op onze online privacy? En is het zogenaamde “Dark Web” wel zo slecht?Op die vragen proberen onderwijspedagoog Karen Mouws en computerwetenschapper/comedian én Nerdland Podcaster Jeroen Baert in deze episode antwoorden te geven.