Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Oct 25, 2020

Mathieu Terryn is niet alleen zanger en frontman van het waanzinnig populaire Bazart maar sinds kort ook auteur van het geweldig gezellige én pretentieloze "Croque Star" kookboek of zoals hij het zelf liever noemt: een Pamflet over Vettige Fret. Laten deze 2 passies nu net hetgeen zijn waar het bijna 3u lang over gegaan is in deze 137ste WTTAA. 50% Muziek, 50% Croque Star, 100% Bourgondiër ! Smakelijk.

Volg Mathieu via https://www.instagram.com/mathieuterryn en koop "Croque Star" via https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/croquestar