Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Apr 9, 2022

Ruimtevaart en Insecten, het zijn 2 van Lieven Scheire’s grootste passies. Tel daarbij nog zijn onwaarschijnlijke vertelkunst en dan weet je dat je goed zit voor 2u genieten, live vanop het DS Podcastfestival in Oostende enkele weken geleden. Enjoy!