Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


May 8, 2021

Dit weekend ging de HORECA overal weer open dus wie beter dan éen van onze mooiste ambassadeurs van het goede leven om deze 165ste WTTAA te kleuren met goeie verhalen, goudeerlijke levenswijsheden en een authenticiteit zoals we ze graag hier ontvangen. Jawel, Jonas van Boxtael aka Bockie De Repper werd bij het grote publiek bekend als de revelatie van DE SLIMSTE MENS vorig seizoen en met reden; Waar Bockie komt vloeit de drank en word je als mens instant goedgezind.