Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome To The AA


Feb 13, 2022

Inclusie lijkt wel het nieuwe modewoord, maar waar komt het eigenlijk vandaan en wat houdt het precies in? Beno Schraepen schreef er een boek over en meer bepaald hoe dit thema veel te vaak resulteert in excuses en “ja maar…“

Vandaar ook de titel van zijn boek EXCLUSES; Wat uitsluiting doet met mensen” dat hij schreef door o.a. veel te praten met onze goeie vriend en comedian William Boeva die zelf maar al te goed weet welke weg we nog af te leggen hebben om mensen met een beperking echt een gevoel te geven dat zij deel uitmaken van onze maatschappij. Want hoeveel mensen met een beperking ken je zelf terwijl ze toch een zeer groot deel van onze bevolking uitmaken. Ze zijn evenwel onzichtbaar. 

EXCLUSES; Wat uitsluiting doet met mensen is uit bij OWL PRESS

Bestellen: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/excluses